Grafický návrh samolepek Trawa

Grafický návrh samolepky Trawa