Základem každého firemního stylu, je logo (firemní značka) - logotyp (graficky znázorněný název firmy).

Nabízím vypracování loga v různých cenových variantách.

Od rychlé skicy, redesignu loga nebo převedení loga do křivek (překreslení) a uložení loga do formátu pro tisk a web

  • Překreslení a převedení loga do křivek a uložení do formátu pro tisk a web
  • Redesign loga - úprava a zmodernizování vašeho stávajícího loga
  • Návrh tří variant loga + finální úprava a uložení do formátu pro tisk a web
  • Ráda vám vypracuji i tzv. logomanuál, ve kterém se jasně definuje způsob používání značky, její barevnost, velikosti, ochranný prostor, zakázané varianty apod.