Od návrhu po dodání tisků

Digitální a ofsetový tisk

V oblasti tištěných materiálů Vám naše studio vytvoří tiskové podklady od grafického návrhu přes tiskové předlohy až po tisk. Vytváříme grafické návrhy firemních prezentačních tiskovin (katalogů, letáků, nabídkových listů, výročních zpráv, dopisních papírů, vizitek, apod.), ale také i plakátů a vstupenek na nejrůznější akce. Jsme schopni zpracovat vše od návrhu vizitky až po billboard.